Senator Tim Scott - "Magic Negro" Mania Gives SC Two RINO Senators?